Objavljivanje u skladu s člankom 5 Zakona o elektroničkom poslovanju (E‑Commerce‑Gesetz – ECG)

Ime tvrtke: Historikerkanzlei Genealogisch-Historische Recherchen GmbH

Addresa:
Dr. Karl Lueger Platz 5
1010 Beč
Austria

Broj trgovačkog registra: 258589d

Nadležno tijelo prema Zakonu o elektroničkom poslovanju:
Magistratisches Bezirksamt des I. Bezirkes (Općinski okružni ured 1. okruga)

Nadležna komora:
Wirtschaftskammer Wien/Allgemeines Gewerbe (Bečka gospodarska komora / Opća gospodarska djelatnost)Član udruge „Association of Professional Genealogists“

Izjava o zaštiti podataka:
U svakom trenutku moguće je opozvati pravo na uspostavljanje kontakta te prikupljanje i pohranu podataka, a opoziv će vrijediti i u budućnosti. U tu svrhu, molimo pošaljite pisanu obavijest, na snazi je Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR). Više informacija dostupno je u našoj Izjava o zaštiti podataka.Lokacije