Dědictví propadne dle zákona ve prospěch státu v tom případě, když nebyl sepsán testament.

Postupuje sa zpravidla tak, že když se po oficiálním zvěřejnění nepřihlásí osoba přicházející v úvahu jako dědič, propadne dědictví ve prospěch státu.

Mnohdy se však stává, že osoba, přicházející v úvahu jako dědič o dědictví vůbec neví. Existuje celá řada okolností, za kterých se rodinná pouta přetrhla, ku příkladu válka, emigrace, separace státu, vyhnanství a podobně.

V takových případech je hledání pozůstalých, potencielních dědiců, komplikované a časově i finančně velice nákladné.

Díky naším genealogickým kancelářím, které jejich působností pokrývají takřka celý svět, díky našim spolupracovníkům a v neposledné řadě díky nejnovějšímu softveru a rozsáhlému archivu, daří sa nám řešit jednotlivé případy téměř na 80 procent. I takové případy, které se na první pohled jeví jako neřešitelné, dokážeme relativně rychle a efektivně vyřešit.

Náš výzkum nekončí vypátráním osoby přicházející v úvahu jako dědic, Pokračuje – a sice náš právník zastupuje dědice u soudního procesu. Takže,náš výzkum končí teprve tehdy, když legitimní dědic nadobyde dědictví.

Náš výzkum začínáme zpravidla na základě požadavek notářů, kurátorů, právníků, na základě poptávky osoby, která pečovala o zemřelého anebo na základě veřejné výzvy, či na základě poptávky jiných genealogických kanceláří ve světě.

Právníci australského státu Trustees a tamější genealogická kancelář jsou odpovědni za výzkum v německy hovořících zemích.

JAZYKY

Němčina, angličtina, francouzština, italština, chorvatština, holandština, rakouská znaková řeč, polština, portugalština, rumunština, ruština, švédština, srbština, slovenština, slovinština, španělština, čeština a maďarština

Danke, Frau Kager. Ich schätze Ihre Arbeit und Freundlichkeit sehr. Auch wenn ich manchmal kurz angebunden bin, dann liegt das einfach daran, dass ich manchmal sehr eingespannt bin.

Dear Mag. Unger, I want to thank you for all your efforts and patience regarding the settlement of my grandfather’s estate. I spoke with the (…) family this week and they said they were following up with your requests to possibly rece…

Sehr geehrte Kanzlei! Danke für Ihre positive Erledigung , freue mich sehr darüber. Ich wünsche frohe Weihnachten und alles Gute, mit freundlichen Grüßen W. J.

Ich möchte mich bei Hrn. Mag. Gallobitsch für seine tolle Arbeit bedanken. Ich bin morgen Donnerstag in der Innenstadt am Nachmittag unterwegs und könnte bei Ihrer Kanzlei vorbeikommen. Ich bitte Sie um eine Information bis wann …