Na rozdíl od výzkumů v oblasti dědictví, kde je honorář vyplácen jako provize, u všech výzkumů v oblasti rodinných záležitostí činí náš honorář 150,- Eur za hodinu genealogicko-historického výzkumu.
Existuje přirozeně i možnost paušálu, a to u rozsáhlých rešerší, zejména u sestavování rodokmenů, kronik pro větší spolky anebo v případě budování archivů.
Vaše otázky, co se týče honoráře, rádi zodpovíme – telefonicky, faxem anebo e-mailem.
Obraťte se na adresu: office@historiker.at.

JAZYKY

Němčina, angličtina, francouzština, italština, chorvatština, holandština, rakouská znaková řeč, polština, portugalština, rumunština, ruština, švédština, srbština, slovenština, slovinština, španělština, čeština a maďarština

Danke, Frau Kager. Ich schätze Ihre Arbeit und Freundlichkeit sehr. Auch wenn ich manchmal kurz angebunden bin, dann liegt das einfach daran, dass ich manchmal sehr eingespannt bin.

Dear Mag. Unger, I want to thank you for all your efforts and patience regarding the settlement of my grandfather’s estate. I spoke with the (…) family this week and they said they were following up with your requests to possibly rece…

Sehr geehrte Kanzlei! Danke für Ihre positive Erledigung , freue mich sehr darüber. Ich wünsche frohe Weihnachten und alles Gute, mit freundlichen Grüßen W. J.

Ich möchte mich bei Hrn. Mag. Gallobitsch für seine tolle Arbeit bedanken. Ich bin morgen Donnerstag in der Innenstadt am Nachmittag unterwegs und könnte bei Ihrer Kanzlei vorbeikommen. Ich bitte Sie um eine Information bis wann …