Обелодањивање информација врши се у складу са чл. 5 ECG-а (закон о електронској трговини)

Назив компаније: Historikerkanzlei Genealogisch-Historische Recherchen GmbH

Адреса:
Dr. Karl Lueger Platz 5
1010 Vienna
Austria

Број у трговинском регистру: 258589d

Овлашћење у складу са ECG-ом:
Magistratisches Bezirksamt des I. Bezirkes (Општинска окружна канцеларија 1. округа)

Надлежна комора:
Wirtschaftskammer Wien/Allgemeines Gewerbe (Аустријска федерална привредна комора – Беч / Општа трговина)Члан „Удружења професионалних генеалога”

Изјава о заштити података:
У сваком тренутку се можете успротивити успостављању контакта, прикупљања и чувања података за будућност. У ту сврху, молимо Вас да пошаљете писано обавештење; примењива је Општа уредба о заштити података (GDPR). Више информација доступно је у нашој Изјава о заштити података.Локације